Currilat (Durres)

S-efendi Sh.p.k eshte duke ndertuar kompleksin e ri turistik ne Currila (Durres) dhe ne portin e Vlores.

http://www.s-efendi.com/wp-content/uploads/2011/12/1.jpg
http://www.s-efendi.com/wp-content/uploads/2011/12/1-2.jpg
http://www.s-efendi.com/wp-content/uploads/2011/12/1-3.jpg
http://www.s-efendi.com/wp-content/uploads/2011/12/2.jpg
http://www.s-efendi.com/wp-content/uploads/2011/12/2-2.jpg
http://www.s-efendi.com/wp-content/uploads/2011/12/2-3.jpg
http://www.s-efendi.com/wp-content/uploads/2011/12/3.jpg
http://www.s-efendi.com/wp-content/uploads/2011/12/3-2.jpg
http://www.s-efendi.com/wp-content/uploads/2011/12/3-2.jpg